Merhautova 991/117

613 00 Brno

+420 777 550 162

+420 777 301 160

Po - Pá: 9:00 - 17:30

Jsme Vám k dispozici

Platba daní začátkem roku

Dnes si dáme trochu užitečné teorie. Máme nový rok a s ním nám nastávají zase povinnosti zaplatit různé daně.

Dnes si dáme trochu užitečné teorie. Máme nový rok a s ním nám nastávají zase povinnosti zaplatit různé daně. A my se v rámci změn v době koronaviru ztrácíme a hledáme…
Platba daně z nemovitých věcí a platba daně z nabytí nemovitých věcí. Jaký je v tom rozdíl?
Nepleťme si daň z nabytí nemovitých věcí. Tato povinnost byla zrušena dne 26. 9. 2020 na základě účinnosti zákona č. 386/2020. Tato daň je zrušena ve všech případech, kdy právní účinky vkladu do katastru vzniknou dne 26. 9. 2020 a později. Dále se podle přechodných ustanovení zrušení daně z nabytí nemovitých věcí vztahuje na ty případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020, tedy na ty případy vkladu práva do katastru nemovitostí, které proběhly v prosinci roku 2019 a později, nebo v tomto měsíci nebo v následujících měsících došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která není evidována v katastru nemovitostí a lhůta pro podání daňového přiznání tak uplynula dnem 31. 3. 2020 a později. K prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, se nepřihlíží.
A co daň z nemovitých věcí?
Pondělí 1. února 2021 je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021. V případě, že z důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV-2 (nemoc, karanténa) nemůžete podat daňové přiznání do 1. února, tak jej můžete podat později, aniž by Vám vznikla pokuta za opožděné podání daňového tvrzení – nejpozději však do 1. 4. 2021.
Kdo podává toto daňové přiznání?
Jsou to všichni ti, kteří v roce 2020 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, nebo pokud zaevidovali krajinný prvek na svém pozemku. Také ti, kteří nemovitou věc darovali, prodali, nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, musí také podat daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2020 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti.
Povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí.
Dále je nutné upozornit, že i část budovy nebo inženýrské stavby, je-li dokončená a užívaná, je předmětem zdanění.
Placení daně:
Nejzazší lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (případně první splátky této daně) je 31. května. Finanční správa bude poplatníky informovat o jejich daňové povinnosti na rok 2021 jako tradičně formou složenky, kterou obdrží do poštovních schránek nebo formou hromadných předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech.
Více informací rády poskytneme na našich kontaktních údajích, které najdete na www.holkyzrealitky.cz.
Zdroj: Finanční správa

O nás

Jsme realitka, která myslí na vás!
„Za 23 let aktivní činnosti na realitním trhu ve skupině 2 až 6 makléřů v týmu jsme úspěšně zrealizovali 1 623 obchodů s nemovitostmi!

Poslední příspěvky